ngày 15 tháng 3 năm 2017

bếp phó

 

mô tả công việc

  • tính sáng tạo: có kiến thức và hiểu biết về các thành phần và cách chế biến chúng một cách sáng tạo
  •  kỹ năng lãnh đạo: quản lý nhân viên bếp và các công cụ, thiết bị, nguyên liệu tại nhà bếp. phân công công
  • việc đúng người, động viên nhân viên làm việc.
  •  phối hợp giữa tay và mắt: tất cả đầu bếp phải sử dụng dao và phải có kỹ thuật tốt trong việc cắt và chuẩn bị
  • nguyên liệu nấu. kỹ năng phối hợp giữa tay và mắt là điều quan trọng.
  •  vị giác và Khứu giác: để có những món ăn ngon đến khách hàng. đầu bếp sous là người có trách nhiệm đảm
  • bảo món ăn an toàn, đạt yêu cầu chế biến một cách chính xác và ngon.
  •  kỹ năng quản lý thời gian: món ăn có thể bị hư hỏng hoặc bị chạy nếu quản lý thời gian không tốt. đồng thời,
  • với các nguyên liệu tồn kho, việc quản lý thời gian, thời hạn sẽ hạn chế tối đa việc hư hỏng nguyên liệu.
  •  kiểm tra, theo dõi hàng tồn kho và luôn giữ bếp sạch sẽ, gọn gàng.