ngày 15 tháng 3 năm 2017

nhân viên bảo trì và chăm sóc vườn

mô tả công việc

Giữ địa điểm đẹp và duy trì mọi nhu cầu bảo trì. Cần kỹ năng giao tiếp tốt để giải thích cho nhóm nếu có vấn đề cần được giải quyết và làm thế nào để đạt được nó. Cần nhanh chóng và hiệu quả kỹ năng kỹ thuật. Nên cập nhật về các kỹ thuật và kỹ thuật chiếu sáng hiện đại.

 • Giữ chỗ nhìn tươi mới
 • Duy trì các loại cây và cây cảnh
 • Giao tiếp để quản lý các vấn đề trong tương lai có thể phát sinh trong tương lai
 • Tìm giải pháp hiệu quả nhất
 • Giữ tất cả dụng cụ và thiết bị sạch
 • Dây thiết bị phải luôn gọn gàng và sạch sẽ
 • Tất cả dây nên được đóng kín để tránh sốc điện
 • Duy trì kho thiết bị và lập kế hoạch cho các tình huống khẩn cấp
 • Tìm giá tốt nhất về nguồn cung cấp điện
 • Làm sạch khu vực làm việc khi hoàn thành
 • Sản xuất và làm theo danh sách kiểm tra hàng tuần / hàng tháng và trình lên ban quản lý
 • Thực hiện theo các quy trình và lập kế hoạch một cách khôn ngoan khi sơn & sử dụng các hóa chất khác sẽ ảnh hưởng đến giờ làm việc