ngày 27 tháng 3 năm 2017

quản gia

mô tả công việc

  • làm sạch các khu vực được yêu cầu theo danh sách công việc (quét bụi, hút bụi, lau chùi, làm sạch các lỗ thông trần, dọn vệ sinh nhà vệ sinh,…)
  • thực hiện ghi chép các hoạt động kiểm tra và bảo trì định kỳ
  • thực hiện nhiệm vụ dọn vệ sinh và những yêu cầu khác từ Quản lý
  • thông báo đến Quản lý khi thiết bị hư hại cần sửa chữa, sản phẩm để vệ sinh đã hết trong kho
  • thực hiện các sửa chữa nhỏ, có thể tự thực hiện
  • phối hợp làm việc với nhân viên khác trong bộ phận
  • tuân theo các quy định về an toàn và sức khỏe