ngày 27 tháng 3 năm 2017

thu ngân

mô tả công việc

  • có kinh nghiệm sử dụng chương trình POS
  • tiếng anh tốt
  • có thể làm ca tối (tối đa đến 3am)
  • thông minh và chăm chỉ
  • trung thực
  • giao tiếp khá
  • có sức khỏe tốt
  • ưu tiên ứng viên trong ngành F&B