ngày 27 tháng 3 năm 2017

kỹ thuật viên âm thanh ánh sáng

mô tả công việc

  • quản lý chất lượng âm thanh và ánh sáng
  • kiểm tra, bảo trì các thiết bị để quản lý được rủi ro hư hại
  • tìm giải pháp hiệu quả nhất để giải quyết sự cố
  • giữ cho các công cụ và thiết bị luôn sạch sẽ, gọn gàng
  • dây thiết bị phải bố trí gọn gàng, đi dây khoa học
  • bảo quản, theo dõi kho thiết bị và có kế hoạch cho các tình huống khẩn cấp
  • tìm các nhà cung cấp thiết bị với giá canh tranh nhất
  • đảm bảo khu vực làm việc luôn sạch sẽ sau khi hoàn thành công việc
  • thực hiện công việc và báo cáo đến Quản lý